Realizacja - Warsztaty dla nauczyciela

Idź do spisu treści

Menu główne:

Realizacja

------------------------------------------------------------- spotkanie1
CELE, STANDARDY, KOMPETENCJE
Rozwój kompetencji jako cel kształcenia
Orientacja na cele nauczania i rozwój kompetencji
Ustalanie i formułowanie celów nauczania
Standardy kształcenia
Treści kształcenia

[ocena zajęć]
------------------------------------------------------------- spotkanie2
METODY NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU
Pojęcie i klasyfikacja metod nauczania
Koncepcje lekcji
Nauka i nauczanie zorientowane na działanie
Sytuowane nauczanie i uczenie się
Nauczanie i uczenie się przykładowe
Nauczanie zorientowane na rozwiązywanie problemów i zadań.
Metody prowadzenia lekcji w ścisłym znaczeniu

[ocena zajęć]
------------------------------------------------------------- spotkanie3
OCENIANIE WYNIKÓW I OSIĄGNIĘĆ W NAUCE

  • Cechy pedagogicznego pojęcia wyników w nauce

  • Funkcje oceniania osiągnięć w nauce

  • Formy oceniania osiągnięć w nauce

  • Oceny i wyniki w nauce: problemy w ocenie uczniów


[ocena zajęć]
------------------------------------------------------------- spotkanie4
WYBRANE METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
 
Metoda: Mind - Mapping (mapowanie myśli)
 Brainstorming (burza mózgów)
 Metoda: zapytanie z kart.
 Metoda: zapytanie punktowe
 Metoda: clustering (grupowanie)
 Metoda: dyskusja plakatowa (metaplan)

[ocena zajęć]

 
 
2014-04-10
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego